Get Adobe Flash player

Pet Run

Medlemskab

Som medlem af League Of Shadows Motorcycle Club, kan optages mænd, der er fyldt 30 år, og som ejer, eller har brugsret til en indregistreret Harley Davidson motorcykel.

Samtidig skal medlemmer være selvstændigt erhvervsdrivende, eller bestride en ledende post i en anerkendt virksomhed eller offentlig instans.

Efter endt gensidig prøveperiode, vil du kunne blive optaget som fuldgyldigt medlem af L.O.S.

Du kan rette henvendelse, såfremt du ønsker mere information omkring medlemskab, på mail info@losmc.dk

Formål

Formålet i League Of Shadows MC er at give medlemmer, der interesserer sig for Harley-Davidson motorcykler, mulighed for at mødes og udveksle erfaringer, samt arrangere fælles køreture og kammeratligt samvær.

L.O.S. er samtidigt et fristed for mænd der driver egen virksomhed, eller bestrider en lederstilling og har brug for at kunne vende tanker, ideer, søge sparring samt udvide sit forretningsnetværk i et frirum.

Samtidig ønsker L.O.S. også at arbejde for, at støtte økonomisk op om initiativer og arrangementer, hvis formål har et socialt og almennyttigt sigte.

Om L.O.S.

League Of Shadows MC er en upartisk motorcykelklub, uden tilknytning eller bindinger til andre motorcykelklubber.

Klubbens navn symboliserer, at klubbens medlemmer i dagligdagen lever et fortravlet liv i forretningsverdenen, hvor den individuelle præstation, stærke eksponering og synlighed, er afgørende for succes. Alle medlemmer har derfor et ønske om, i fritiden at kunne trække sig ind i skyggen og bort fra rampelyset, for at dyrke sammenholdet, interessen for Harley Davidson motorcykler og broderskabet.

League Of Shadows har intet fast hjemsted – L.O.S. er allestedsnærværende. Stednavnet Purgatory symboliserer, at det at være sammen i L.O.S. er et renselsessted for klubbens medlemmer, og refererer dermed ikke til et defineret fysisk sted

For yderligere information kan du skrive til info@losmc.dk

 

 

 

 

Velkommen til League Of Shadows MC

League Of Shadows MC (også benævnt L.O.S.)er en upartisk motorcykelklub, uden tilknytning eller bindinger til andre motorcykelklubber.

L.O.S. respekterer alle andre MC klubber og har ingen præferencer, meninger, holdninger eller fordomme.